Torrsugen - jättedammsugaren som snabbt suger rent.

Torrsugning

Torrsugen kan liknas vid en jättedammsugare som är monterad på en lastbil. Den suger upp önskat överskottsmaterial för att sedan lämna det vid en återvinningscentral.

Genom metoden torrsugning gör du flera vinster. Rengöringen och bortforslingen av överskottsmaterial förenklas och du sparar både tid och kraft.

Så går torrsugningen till

Vi ställer torrsugen intill fastigheten och drar fram sugslangen till den plats som ska rengöras. Vid torrsugning av flerfamiljshus drar vi in slangen genom lägenhetsfönstren eller trappuppgångarna. Torrsugen arbetar effektivt och suger upp allt, medan du fortsätter med ditt vanliga arbete.

Stora fördelar

Torrsugning går snabbt och slutresultatet talar för sig själv. Skräp och överskottsmaterial försvinner på direkten, både utomhus och i innemiljöer. Även mögelskadat material hanteras säkert av torrsugen. Du slipper dammpartiklar som förorenar arbetsmiljön och du undviker att smutsa ner trapphus och hissar. Istället för att dina medarbetare bär ut materialet för hand låter du oss suga ut det. Snabbt, praktiskt och med fenomenal slutfinish.

Materialblåsning

Vår lastbilsmonterade jättedammsugare är en flexibel maskin. Det går också att vända på funktionen och använda torrsugen för materialblåsning. Typiska uppdrag är inblåsning av singel och grus i krypgrunder och innergårdar och utrymmen där traditionella maskiner inte kommer åt.