Din partner vid effektiv torrsugning och miljöriktig bortforsling.

Din partner

Med torrsugen erbjuder vi en mångfald tjänster för flera branscher. Vi utför torrsugning och vakuumsugning till bland annat byggsektorn, industrin och i lantbruksmiljö.

Södertörns Vakuum & Sanering anlitas allra mest av byggsektorn, där torrsugen många gånger är oumbärlig. Den används till effektiv rengöring och bortforsling av byggmaterial.

Typiska uppdrag för byggindustrin.

Torrsugning och vakuumsugning av:

 • Sandgolv
 • Byggmästarfyllning
 • Golvbjälklag
 • Betong/cement
 • Bilade massor. Betonggolv/badrum
 • Torpargrunder och krypgrunder som är mögelangripna
 • Dränering av husgrunder
 • Vindar med spån/isolering

Industrin:

 • Sanering av blästersand från blästrade cisterner och blästrade ytor i verkstadsmiljö
 • Eliminering av föroreningar, till exempel mark som skadats av diesel eller olja

Lantbruksmiljö:

 • Silos med pellets/aska
 • Spannmål

Övrig torrsugning:

 • Kabel/rörgravar
 • Sopnedkast

Torrsugning av rester från fasadputs på en innergård

Före

Efter

Torrsugning av fuktskadat material i golvbjälklag

Före / Efter