Om oss

Gedigna kunskaper om torrsugning
och materialblåsning

Södertörns Vakuum & Sanering är en omtyckt samarbetspartner. Våra medarbetare har varit länge i branschen och förvärvat de kunskaper som krävs för framgångsrik torrsugning, bortforsling och materialblåsning.

Spännvidden i uppdragen är stor. Det kan till exempel röra sig om torrsugning av sand, grus och isolering från en byggarbetsplats eller inblåsning av singel i torpargrunder och på innergårdar. Vanliga uppdrag innefattar också sanering av vindar, förflyttning av spannmål och dränering av husgrunder.

Grunden till ett bra arbete är vår specialbyggda torrsug. Maskinen kännetecknas av sin stora flexibilitet och förmåga att suga bort material snabbare och renare än traditonella metoder som grävmaskiner eller handskottning.

Men utan medarbetarna på Södertörns Vakuum & Sanering hade maskinen inte kommit till sin rätt. Vi har gedigna kunskaper om hur den ska hanteras och säkerställer att du blir nöjd med slutresultatet.